برچسب: کاربرد رنگ سبز در دکوراسیون

رنگکاری ساختمان و ترفندهای ترکیب و استفاده از رنگ های پایه سبز

کاربرد رنگ سبز در دکوراسیون ساختمان رنگ سبز حالت آرام بخشی دارد و به عنوان سمبل شفقت و مهربانی و متعادل بودن روح و روان و رفتار به شمار می رود. رنگ سبز یکی...