برچسب: رنگ صورتی

دیدگاه یک نقاش ساختمان درباره نحوه استفاده از رنگ صورتی در دکوراسیون

رنگ صورتی مطمئن ترین رنگی است که می تواند احساسات مربوط به مهربانی، شفقت، حمایت و ایمان را تقویت کند. خواص روانی مثبت این رنگ آرامش جسمی، پرورش، گرما، زنانگی، عشق، جنسیت و بقای...