برچسب: رنگ صورتی در دکوراسیون منزل

دیدگاه یک نقاش ساختمان درباره نحوه استفاده از رنگ صورتی در دکوراسیون

رنگ صورتی مطمئن ترین رنگی است که می تواند احساسات مربوط به مهربانی، شفقت، حمایت و ایمان را تقویت کند. خواص روانی مثبت این رنگ آرامش جسمی، پرورش، گرما، زنانگی، عشق، جنسیت و بقای...