برچسب: خواص رنگ ها

روانشناسی رنگ ها

روانشناسی رنگ ها مشکی مشکی رنگ سلطه و قدرت است. این رنگ برای مد پرطرفدار است چون شخص را لاغرتر نشان می دهد. همچنين شيک و بادوام است. رنگ مشکی همچنين نشان دهنده اطاعت...